Tekstai su žyma ‘žodžiai tėvui’

***

Kol mes neužaugam, mes niekada nežinom, ar bent pilnai įsivaizduojam, koks nuostabus yra Tėtis – geras, išmintingas. Mes paprasčiausiai diena iš dienos priimam tai, ką jis aukoja dėl mūsų, nes mus myli. Bet kai mes užaugam ir pagaliau suprantam, kiek daug iš tikrujų jo meilė reiškė, ir koks rūpestingas jis buvo. Ir visa tai Tau, […]

***

Apkabinu Tave, gerasis mano Tėveli, Dėkoju už gyvenimą vien Tau. Nebūtų niekas taip šiltai mylėjęs Ir nežadėtų niekas manęs laukt. Su tėvo diena, mano, Tėveli!