Tekstai su žyma ‘naujametiniai’

***

Tik tie metai gražiausi mūsų gyvenime, Kurie kupini ieškojimų ir atradimų džiaugsmo, Nuskaidrinti bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo, Turtingi prasmingais darbais ir reikšmingais pasiekimais. Telydi Jus geriausia sveikata, asmeninė laimė ir finansinė sėkmė. Ačiū Jums, kad esate su mumis.

***

Užtenka žodžių – te jausmai Taures pripildo, Kaip krištolas, kaip snaigė Savo tyrumu. Te Jūs troškimai, svajos, Siekiai išsipildo! Te židinys sušildo, kai sunku.

***

Bėgo laikas tartum vėjas. Lyg ta upė su ledais… Taip ir metai nuskubėjo, Leisk pasveikint su Naujais.  

***

Tegul šventinė nuotaika, pripildžius širdis šviesos, džiaugsmo ir viltingo laukimo, neapleidžia Jūsų visus metus. Lai ateinančiais metais Jus lydi puikios idėjos, energija ir gerovė. Tebus tai naujų galimybių ir sėkmingo bendradarbiavimo metai…

***

Per tylų, prasmingą laiką Ateina maži, lengvi žiedai. Jie tviska svaiguliga viltimi, o einantys tolyn šešėliai, vis sako mums: pirmyn pirmyn Rytis Vildūnas

***

Žirgais auksakarčiais Senieji nudūmė – Užpustė jų pėdsakus sniegas tylus. Skubėkim gyventi, skubekime džiaugtis, Skubėkim sutikti Naujuosius metus.

***

Gal per greit Jums rodos metai bėga, Nors dar vakar linko žiedlapiai obels, O rytoj išbraidę sidabrinį sniegą Į duris Naujieji pasibels.

***

Atverkime duris… Išeikime į naktį kaip į pasaką skambančią nuo spindinčių žaislų ir valsų Ir atsistokime ant metų dar vienos ribos Ir vėl pradėkime gyvenimą nuo sausio.

***

Tegu praeis senieji metai Su savo rūpesčių srautu Ir tegul bus Naujieji metai Pilni džiaugsmingų valandų. Kai eglės ims su seniais šalčiais žaisti, papuoštos Naujametiniu dažu, save be veido svetimo atradę, pamirškim žemės vaisiuose nuodus. Žydės akių ir lūpų atvirumas, švelnumas rankų, ilgesys širdies, į tolimą vaikystę panašus….

***

Su Naujais – džiugesniais, Su Naujais – prasmingesniais, Su Naujais į priekį vedančiais, Su Naujais mums daug ką žadančiais. Su Naujais – tik gėrį sėjančiais, Su Naujais, Naujais artėjančiais

***

Už Naujus, už speigą, Kai jisai už lango, Už namų jaukumą, Kai visi jį saugo. Kad sveikatos būtų Sklidini ąsočiai Ir, kad viso gero Būtų ligi sočiai

***

Angelo gerumo palytėti, Dekim širdyse po žiburį vilties. Te senieji išmintį pasėję, Drąsiai į Naujuosius palydės!

***

Atbėkit laimingos minutės Ir glauskitės mums prie širdies, Prie snaigės – lyg pūkas lengvutės, Prie šventosios Kalėdų rimties! Atbėkit laimingos minutės Į mūsų Naujuosius metus. Te liejasi mintys, svajonės ir viltys, Kaip tyras sidabro lietus! Atbėkit laimingos minutės ir viltys – Gyvenimu džiaugtis ir laime dalintis!

***

Krinta snaigės, sukasi verpetais, Leidžias žemėn ir ant mūs delnų. Tegul neša Tau Naujieji metai Daug linksmų, laimingų valandų.

***

Naujųjų metų naktį, kai snigs žvaigždėm, Kai senas mėnulis, susipynęs į dangaus skliautą, Džiaugsis kartu su žmonėmis. Būkit laimingi!