Tekstai temoje ‘Vardadienio sveikinimai’

***

Tegul, vaikeli, Tavo vardas Bus pats gražiausias is visų. Na, o pradėtas Tavo kelias Tevirs labai plačiu keliu. Tegul globos vaikystės guolį Mažieji Dievo angelai Ir pasakų nykštuką trolį Nakčia atves šilti sapnai. Tegul nepašykštės likimas Gerumo, meilės ir sparnų Kad kiltumei aukščiau už paukštį, kad būtumei žmogum geru!

***

Atverk duris, atsirakink tu širdį , – tegu sueina draugės ir draugai, tikri bičiuliai Tavo sielą girdi, ir bus ištikimi ilgai.

***

Tarp daug linkėjimų gražiausių Sakytų Tau šiandieną, Daug laimės, ašarų jokių, Linkiu tau Vardo dieną.

***

Ši diena tokia šilta – su vardadieniu Tave …

***

Oninės atėjo, Ona pralinksmėjo, o svečiai apgirtėjo!

***

Tarp daug linkėjimų šauniausių Sakytų Tau šiandieną, Daug džiaugsmo, laimės valandų, Linkiu tau Vardo dieną.

***

Sveikinu tave su Onutės diena ! Juk Oninės – Tava valanda. Te atsiskleižia lelijos  žiedas, te ateina laimė pas tave!

***

Te tavo vardas šiluma virpės, Kiekvieną kviesdamas pažvelgt į šviesą. Tegu jįs naktį švyturiu vis kvies, Paklydusį surasti uosto vėsą.

***

Šioj žemėj viskas turi savo vardą: Gyvūnai, paukščiai, augalai, daiktai. Na, o žmogus dar turi savo vardo šventą, Su ja ir sveikinu, linkėdamas tau laimės nuoširdžiai.

***

Uždėk savo vardui karūną, nukaldinęs ją iš vertingų darbų. Tegu joje deimantai žiba, išaugę iš tavo minčių ir darbų. Paimk savo vardą už rankos ir eiki per žemę su juo išdidžiai, Lai vėtros gyvenimo trankos, žmogus gimęs pergalėms, siek jų tvirtai.

***

Atversim langą Paslapties Ant jo vėl angelas prisės, Ramins ir guos tyliu balsu Ir nebebus gyvent baisu.

***

Vėl žvalgomės aukštyn, į savo žvaigždę Vėl neriame gilyn į darbo sūkurį apsvaigę Vėl bandome pakilt nuo juodo būtinybės stalo Ir tarsi gimstame iš naujo : Svajonei Pareigai Kūrybai Meilei.

***

O metai juk ne tam, kad juos skaičiuotų Čia buvo vasara – ir vėl klevai rudi Čia tik žiema balta skara praėjo, o pamiškėj ir vėl beržai žali. Tad nestabdykit laikrodžio rodyklių, kad nereikėtų vietoje stovėt Tegul negryš vaikystė ir jaunystė, Bet liks dienų branda ir jų prasmė. Su gimtadieniu …

***

Tavo vardas gražesnis už saulę Ir už tūkstančius aukso žvaigždžių, Tavo vardas man vienas pasaulyje, Kurį aš taip širdy branginu..

***

Visi mes žmonės,visi panašūs Kaip mus atskirtų,jei ne vardai Visi mes gimstam nuogi ir gražūs, Kaip mus vadinti nusprendžia tėvai. Išrenka vardą gražiausią ir švelniai Pratina mus atsiliepti į jį Na o vėliau mūsų darbai ir siekiai Metai po metų vis gažina jį…