Tekstai su žyma ‘Rugsėjo 1-oji’

***

Gelsvus lapus rudens vėjas neša, Laukus gaivina rudenio tyla. Ir vėl tave, atėjusį į klasę, Kasryt pasveikins tavo mokykla. Ji džiaugsis, tavo džiaugsmą pastebėjus, Nuliūs, pajutus nerimą širdies, Priglaus tave, lyg motina priėjus, Ir bausdama lyg motina liūdės. Su Rugsejo 1-ąja!  

***

Ruduo su kraitele Per lauką į svečius. Kaštonais išsipuošęs Kvies klasėn vaikučius.   Voriukai tinklą aus Ir siūs rugsėjui paltą, Kad klasėje vaikučiams Nebūtų niekad šalta. Vaikų balsai…Ir gėlės Mokykloje ant stalo. Dilindi! Vėl dilindi!- Aidės širdy be galo…   Z.Sadauskaitė    

***

Padovanosiu tau geltoną klevo lapą- Ruduo išskynė vasaros gėles. Tegul jie apie rugsėjo prasmę šneka Ir mena saulės sklidinas dienas. O juk gražu, kai supas klevo lapas, Kai lenkiasi ištroškę prie žinių versmės, Kai rudenio naktį vis šviečia tavo langas Tartum ugnelė mylinčios širdies. Atnešiu gražią dėkingumo puokštę Už meilę, už raudonai pabrauktas klaidas, Už […]

***

Kažkas pabeldė į duris, Kažkas miegot neleidžia… Atmerkęs nuostaboj akis Matai Rugsėjo veidą. Pasipuošė ruduo fraku Ir įmetė pro langą Rugsėjo astrų sulytų, Ištiesęs savo ranką. Atėjo šventė į namus, Pakvipo viskas knygom. Rugsėjis su Tavim perpus Užsiėmė dalybom. Dalino rudenio lapus- lapus baltųjų knygų. Pavertęs rašalą lietum Lydės Tave mokyklon.

***

Rugsėjis beldžias į duris padykęs Ir veda į mokyklas mažučius, Vėl tirpsta vaikiška širdis sutrikus Rugsėjis klasėj krykšta vaikučiu. Rugsėjis beldžia į duris laimingas Ir veda į mokyklą pirmąkart, Šis jaudulys nebeišnyks vaikystės Kaskart rugsėjo pirmą laimėj noris verkt.

***

Ateik ateiki Prie mokyklos slenksčio Ir atiduoki Kas sunku, netikra. Ateik ateiki Į vaikystės slėnį Čia skaisčios spalvos Ir balti šešėliai, Kurie padės užkopti Tau į kalną… Su Rugsėjo 1-ąja.

***

Ant rudenėjančio dangaus Pripieškim saulės spindulių, Kad nebeliūdintų žmogaus Rugsėjo žingsniai ir tikėkim, Dienų spalvotame fone Bus gera plaukt rudens upe. Su rugsėjo 1-ąja!

***

Ar girdi – ir vėl skambutis aidi. Vadovėliuose nubudo raidės. Į klases plačiai duris atvėręs Grįžta vasaros takais rugsėjis. Ir po paslaptingą mokslo šalį Leidžiasi keliaut visi, kas gali. Su Rugsėjo 1-ąja!

***

O klasėje atrodys taip, kaip buvę Senų suolų eilė, juoda lenta. Ir sakinys lyg užrašytas vakar Su ta pačia gramatine klaida. Su Rugsėjo pirmąja!

***

Tavojoj gyvenimo knygoj Dar puslapių daugel tuščių. Reikės juos visus prirašyti Darbais, širdimi ir žodžiu, Kad noriai ją imtų skaityti Kurie po tavęs jau ateis, Už tavo klaidas ir dvejones Norės tave kaltint ir teist. Su Rugsėjo 1-ąja.

***

Gelsvus lapus rudens vėjas neša, Laukus gaivina rudenio tyla. Ir vėl tave, atėjusį į klasę, Kasryt pasveikins tavo mokykla. Ji džiaugsis, tavo džiaugsmą pastebėjus, Nuliūs, pajutus nerimą širdies, Priglaus tave, lyg motina priėjus, Ir bausdama lyg motina liūdės. Su Rugsejo 1-ąja!

***

Kas nedrąsus šį rytelį pabudo, Kas nešė virpančią puokštę delne? Kas prie mamytės rankelių prigludo, Kai teko likti vienam klasėje? Kam skirta viską pradėt pirmą kartą: Mokytis, piešti, skaičiuoti, rašyt? Kam lemta augt ir pakeist seną kartą. Tau, pirmokėli, sėkmės tau, mažyt.

***

Tegul visos žemės raidės taps geriausios tavo draugės, Mokykis gerai, vaikeli, ženk į priekį po žingsnelį. Su Rugsėjo 1-ąja.

***

Brauksi ašarėlę tyliai nuo blakstienų Paskutinį kartą klasėn žengdama, Ir matysi veidus, artimus ir mielus, Bet nebegrįš jau niekad mokinio dalia. Su 12-ąja Rugsėjo 1 diena.

***

Tegul būna keliai Tavo šviesūs, Neišblunka pasaulio viltis. Būk žvali – (us), tiesi – (us), ir laiminga – (as). Nes ant tavo pečių – ateitis. Su Rugsėjo 1-ąja.