Tekstai su žyma ‘moters’

***

Miela mama, ar matai, pakilusi šį šventės rytą: tarsi pavasarį paukšteliai giesmeles meilingas gieda, džiaugsmingai sveikina ir laimės linki išaušus tavąją gimimo dieną! Pažvelk pro langą, ar matai: žiema, nors dar vis tikisi padžiuginti akis nežemiško baltumo sniegu, jau pamažėle traukiasi, neatsilaikius prieš tavo širdies šilumą galingą, prieš tavo žavesį ir tobulumą ypatingą! Panorusi varžytis […]

***

Meilužė – tai atsarginė moteris.. O atsarga gėdos nedaro! Tad išgerkim už Meilužes.

***

Tu tokia visur esanti, kad galėtum būti erdve. Tu tokia gyva,kad galėtum judėjimu būti. Tu tokia šviesi,kad galėtum būt saule. Tu tokia dosni, kad galėtum būti žeme. Tu tokia stipri,kad galėtum būt vyru.Tu tokia silpna, kad galėtum kūdikiu būti. O tu esi viskas drauge: tu esi moteris. (Eug. Matuzevičius)

***

Vienos gėlės žydi, Kitos dar žydės, Kas Jūsų nemyli, Tas įsimylės! Su kovo 8-ąja..

***

Lai gyvenimas būna švente kiekvieną dieną ir tą šventę nuolat lydi stiprūs vyriški pečiai, į kuriuos galėtum drąsiai atsiremti.

***

Saulėtą rytą pamojuokim Saulei, nes ji moteris, Pėdomis paglostykim Žemę, nes ji – moteris. Nulenkim galvą gyvybei, nes ji – moteris, Nusišypsokim sau, nes mes – moterys!

***

Nosį į viršų, papus į priekį, Nenusimink, jei be tulpės lieki. Jeigu iš pykčio daužosi širdis, Diagnozė tokia: tu moteris. Su mūsų diena.

***

Mieloji, Moters dienos proga linkiu ilgų gyvenimo metų, geros sveikatos. Visada būkit linksma ir laiminga.

***

Dėkok, kad moterim gimei, kad gražumu prilygsti rožės žiedui. Kad Ievos seserim tapai Ir tik tai tu gali sparnus suteikti vyrui. Kai šitiek turtų tavyje, Būk neapsakomai laisva! Tai kas, kad žmonės nesakys – Ji gera, Svarbiausia, kad – ji laiminga! Su pačia nuostabiausia diena, Moters diena!

***

Jūs galit žavesiu, pagalba Grąžinti taiką ėį sugriautas sielas Ir pasidalijusius miestus. Tebus Jūsų šypsena atpildu tam, Kurs savyje nugali neapykantą. Jūsų gailestingumas tebūnie Kiekvieno skausmo atpildu, Jūsų grožis tebūnie Nežūstančiu grožybių įkvėpimu. Ir jūs būkite – iki savo jėgų Paskutinės ribos – Tautų išgelbėtojos.

***

Mielosios moterys! Pavasario saulė nušvito meiliai, Ir juokiasi, širdį vilioja, Pakilo į dangų aukštai vieversiai Ir sveikina Jus, nes jau KOVO 8-OJI! Su KOVO 8-ĄJA, mielosios. Tegul išsipildo jūsų slapčiausi troškimai ir visos gražios svajonės tegul tampa realybe! Būkite laimingos!

***

Būkime kaip kulkos… Kurios atjungia vyrams smegenis… Perskrodžia širdį… Pereina per kišenę… …ir išeina kada nori…

***

Jums dėkojam už metų brandumą- Laimę jautėm visi visada, Nes nematomą savo gerumą Atiduodavot meile dosnia. Linkim Jums tik beribės sveikatos- Metų niekad nereikia skaičiuot… Tegu liejasi taurės šampano ! Ir lai muzika šiandien Jums gros !

***

Tavo vardas gražesnis už saulę ir už tūkstančius aukso žvaigždžių, Tavo vardas man vienas pasaulyje, Kurį aš taip širdy branginu… Moters dalia tikrai sunki, bet nepalūžtame kely. Mes mokam džiaugtis ir mylėti, svajoti, juoktis ir kentėti. Linkiu stiprybės, ištvermės, sveikatos ir geros kloties. Sveikinu su gražiausia švente – Moters diena!

***

Teaušta gražus, saulėtas rytas, Tečiulba aistringai paukštelių balsai. Težydi ir klesti Jūsų gyvenimas Tebūna nuklotas gražiausiais žiedais!