Tekstai su žyma ‘motina’

***

Mamyte mylima, Tu – laimės pasagėlė. Mamyte, tu – daina, Tu – mano pasakėlė. Mamyte, tu šilta Saulytė dieną bliausią, Tu – pievoj atrasta Gėlytė raudoniausia. Galėčiau daug vardų Tau šiandien sumanyti. Gražesnio nerandu Už mieląjį – Mamytė

***

… už bemieges nakteles, kai supo ne lopšelis, ne mėnulio laivelis, o Tavo šiltas glėbys, — prašau Tau dangiškos palaimos ir ramybės suteikiančios laimę… … už rūpestėlių naštą prie sergančių lovelės, kai gydė ne vaistai, o Tavo geras žodis, — prašau Tau dangiškos sveikatos ir tvirtumo ilgaamžiškumo kelyje… … už atsidavimo kibirkštį, kuri buvo kaitresnė […]

***

Švelnumas delno, likusio ant mano skruosto… Sūrumas ašaros akių giliajam žydrume… Tu ateini iš ilgesio platybių krašto, apkloji liūdintį sušildančia skraiste; Ir norisi, kad jie – nebylūs žodžiai, tūnoję mano viduje, pasiekt pasaulyje jautriausią širdį; Ir, kad išgirstum – Aš myliu Tave.

***

Be Tavęs nebūčiau gimęs, Jei ne tu – nebūt manęs. Vien dėl to labai dėkingas, Tau esu, Mamyt, iš ties.

***

Mamyte, mama, mama Šaukiu tave vardu, Tu nuostabioji mama Geriausia iš visų. Tu plaukus man šukuoji, Rengi mane gražiai. Aš myliu tave tokią, Kokia visad buvai. Bet aš gi jau užaugau Iš tų mažų dienų, Nereikia manęs rengti, Nereik šukuot plaukų. Vistiek aš tave myliu, Mylesiu amžinai. Juk tu mamyte mano, O mes tavo vaikai.

***

Mamyte, tu išmokei mus žengti pirmąjį žingsnį rūpestingai globodama mūsų trapiuosius sparnus. Tu pirma mums parodei saulės spindulį, šiltą šypseną užkerėjai veidus mūsų. Tu išmokei mus dirbt ir mylėti skausmą ir vargą dalintis per pus. Tu pirmoji nušluostei mums ašarą, kai suklupom nužengę toli ir parodei tiesiausią gyvenimo kelią, kuriuo einam dabar mes visi.

***

Mama, mano mama, aš tave myliu, Tau vėjelis šlama, tarp margų gėlių, Tu šviesi kaip saulė, kaip rytų aušra, už Tave pasauly geresnės nėra!!

***

Už nušvitusį Tavo veidą, šypseną, šypseną, šviečiančias akis, gerumą, ramybę, kantrybę… Už tai, kad užauginai mane… Myliu Tave už tai, kad kartu padėjai nugalėti visas ligas. Myliu Tvae už fantastiškus gimtadienio tortus, kuriuos tik Tu viena tokius moki iškepti. Už pirkinius, kurių kiekvienas kupinas energijos ir širdies, išmonės ir originalumo… Už tavo rūpestį, kai man […]

***

Brangioji saule, kai iš dangaus žiūrėsi į žemę, pačiais šilčiausiais spinduliais glostyk mano mamos galvą, kad ji pajustų, kokia man yra brangi. Laisvūne vėjau, kai skrisi nerūpestingais žemės keliais, sutikęs mano mamą pakštelk jai į skruostą, kad atmintų, kaip aš ją bučiuodavau vaikystėje. Gerasis Dieve, saugok tą didį turtą, pavadintą MAMOS vardu, ir būk atidus, […]

***

Mylima mama, tiek daug mieliausių žodžių norėčiau Tau sudėti gražiausiom eilėm, bet ar juos visus į rimo taisykles įspraust galiu? Tiek daug kvapniausių žiedų norėčiau Tau priskinti, bet ar pakaktų vazų visom šiom gėlėm? Ir mano meilė Tau, miela mano mama, nesutelpa į vien tiktai šią šventės dieną- myliu Tave aš ištisus metus! Labai linkiu, […]

***

Miela mama, ar matai, pakilusi šį šventės rytą: tarsi pavasarį paukšteliai giesmeles meilingas gieda, džiaugsmingai sveikina ir laimės linki išaušus tavąją gimimo dieną! Pažvelk pro langą, ar matai: žiema, nors dar vis tikisi padžiuginti akis nežemiško baltumo sniegu, jau pamažėle traukiasi, neatsilaikius prieš tavo širdies šilumą galingą, prieš tavo žavesį ir tobulumą ypatingą! Panorusi varžytis […]

***

Tas mielas riksmas šaltoje nakty, Tu jo dėka ir vėl mama esi. Kas išmatuot išdrįs tą jaudulį širdy? Ir kas pasvers vargus, kol vaiką augini? Stiprybės, laimės ir sveikatos, Naujos gyvybės susilaukus. Ant tavo rankų dangaus dovana, Ji laukia rūpesčio, meilės, globos. Tu ne bet kas jau, tu – mama. Didžiuokis, nes skirta tai ne […]

***

Dega sakalo lizdas. Atskrenda sakalė, pagriebia vyriausią sakaliuką ir neša per jūrą, o tas šaukia: -Gelbėk, mamyt, senatvėje tave žiūrėsiu, saugosiu. Numeta motina vaiką jūron ir grįžta atgal, pagriebia vidurinįjį sūnelį ir vėl neša per jūrą, o tas šaukia: -Mamyt, išgelbėk, aš tave senatvėje nešiosiu, saugosiu, gali neabejot. Numeta motina ir jį jūron. Grįžta pas […]

***

Kas vakarą niūniuoja Liūdnąsias lopšines, Glėby tave supuoja, Kol dar esi maža Basom kojelėm bėgai, Netyčia pargriuvai o kas tave paguodė Kai graudžiai tu verkei? Mamos tik švelnios rankos Primins senas dienas, Mamos tik vienas žodis Vėl taps šviesia žvaigžde.

***

Pasėdėk parymok sidabruotą galvą parėmus, Tolsta, tolsta gražiausi gimtinės takai: Žinom, kad atiduotum savąją širdį, Kad laimingi tik būtų tavieji vaikai. O dienos liūdnos ir laimingos, Ištirpsta džiaugsmo šurmuly. Te nieko šiandien tau nestinga, Aplinkui šypsos artimi…