Tekstai su žyma ‘nauji metai’

Ant Naujųjų metų slenksčio

Stovim ant to slenksčio – kas buvo vakar – jau praėjo,na, o rytojus – toks kupinas vilties ir nerimastingo laukimo. Tegul pildosi norai, tegul viltys išsipildo, tegul rankos nenusvyra, tegul akys mato tai, kas nematoma, ir atmintis užmiršta viską, ko prisiminti neverta. Šiltų, draugiškų, turtingų, laimingų Naujųjų metų …

Senelis šaltis

Kai sniegas jau laukus nukloja Kai ūžauja lauke šiaurys Kalėdų senis atlinguoja Nes laukia jo vaikų būrys. Mažųjų niekad nepamiršta Senelio mylinti širdis, Keliauja jis per pūgą tirštą Kalėdos beldžias į duris. Sveikinimai visiems

***

Aš noriu palinkėti tau žvaigždėtų metų ir tyro, Nuostabaus dangaus, Kad meilė eitų laimės laiptais, Juk laimės niekada nebus per daug.

***

Jie niekur – tie praėję metai – nenueina. Įsiterpia į širdį, Kaip dirvožemin susigeria lietus. Įsismelkia į sąžinę, įsipina į dainą, Plaikstydami ne vien prisiminimų Ir atodusių skutus.

***

Nebėr senųjų metų, Neber senos datos, Tegul Tau šie Naujieji Vien laimę dovanos. Negrižta niekados praėję metai Atgal nėra nei kelio, nei takų, Tegul nusineša jie liūdesį ir skausmą O atneša daug nuostabių dienų.

***

Lyg tyčia su 12-uoju laikrodžio dūžiu išvysi savas svajones, viltis, džiaugsmus ir laimę, patirtus 20xx-aisiais. Nieko nėra amžino, jie nebesugrįš, bet neliūdėk, juk ateina Naujieji, kurie tau žada dar daugiau džiaugsmo, dar daugiau šypsenos ir laimės. Lik toks pat mielas žmogeliukas, koks iki šiol buvai! Su Naujaisiais metais!!

***

Tyliai šlama snieguotos pušaitės Greit senieji skaičiuos minutes… Te Naujieji, ateinantys metai, Glėbį laimės ir džiaugsmo atneš…

***

Užtenka žodžių – te jausmai Taures pripildo, Kaip krištolas, kaip snaigė Savo tyrumu. Te Jūs troškimai, svajos, Siekiai išsipildo! Te židinys sušildo, kai sunku.

***

Likimas metams pavedė dalinti laimę žmonėms. Metai kaip ir žmonės, būna pikti ir godūs, geri ir atlaidūs. Linkim, kad Jums šie Metai būtų geri, kad nešykštėtų saulėtų dienų.

***

Aš tiku, kad ant Tavo eglutės tikrai kabo tokie žaisliukai! Atsargiai, nesudaužyk jų! Juk juose slypi pasaka! O šita pasaka ateina tik pačiais geriausiais metais.

***

Lai Naujieji Metai šuoliais atneša arklio sveikatą ir darbingumą, pegaso kūribingumą, žirgo ištvermingumą, o nesėkmės te būna mažos kaip poniai.

***

Tegu saulės Švelnus spindulys Tavo skruostą Paglosto Švelniai. Tegu nerimas, Nuoskaudos, Metai… Ištirpsta Kaip saulėj Ledai.  E. Novikienė 

***

Naujieji metai vėl prajuokino Savų linkėjimų gausa. Bet aš manyčiau: nebijokime Tų banalybių, nes tiesa Dažnai pasislepia už niekalo Ir stebi mus ji iš šalies.

***

Visiems tyrų linkėjimų kaip snaigių Ir laimės, džiaugsmo iš tyros širdies! Už tuos metus, kurie šią naktį baigias, Po varpo dūžių Nauji delnus ties. A. Kancevičius

***

Sveikinam su Naujais metais, Linkim linksmų dienų, Šiltų batų, Aviečių arbatos, Malonių stebuklų!