Tekstai temoje ‘Pasakos’

Balti malūnai

Balti malūnai Balti malūnai mala laiką, Ir laikas byra ant kalnų, Ir gruodžio šaltos rankos laiko Bažnyčios bokštus už sparnų. Ir jie paskristi nebegali, Ir aš paeiti negaliu. Ir kas dabar pasieks tą šalį, Kur faunas miega tarp gėlių Ir mėnuo groja rageliu?   Henrikas Radauskas

Kalba, Sigitas Parulskis

Kalba Jeigu kalba būtų medis aš jį pasodinčiau ir mirusių žemėj jeigu kalba yra medis mano rankos per trumpos pasiekti jo vaisių jeigu kalba bus medis jo ugnis ilgiau šildys negu pragaro liepsnos

Mylėk, Dieve

mylėk, Dieve, slyvų kisielių – ir ne tik, ne tik – ir mano sielą mylėk, Dieve, prie kelio ievą – ir ne tik, ne tik – ir mano sielą mylėk, Dieve, žmogelį mielą – ir ne tik, ne tik – ir mano sielą mylėk, Dieve, ir mano burną Kristaus kūno smirdančią urną – ir ne […]

Mano laivelis. Justinas Marcinkevičius

Mano laivelis iš beržo tošies, Sėdi jūreiviai ten atsilošę.   Vištos irkluoja, antis vairuoja. Mano laivelis jūrom važiuoja.

Mus užpuolė kosuliai. Nijolė Morkūnaitė

Mus užpuolė nelauktai kosuliai didžiuliai Kostim, čiaudom, karkaliuojam, Verkiam ir sloguojam. Vienas žodis – negaluojam.   Mums nereik tokių draugų, Kosulių bei čiaudulių. Mes su jais rimtai kovosim, Vaistus gerti nenustosim.   Tepamato kosuliai, Kad vaikai jiems ne draugai.

Ledo pilis. Nijolė Morkūnaitė

Žmonės kalba. Žmonės matė. Kai Šaltukas pilį statė. Ledo stogas. Ledo menės. Pilį saugo besmegenis.   Menėj dega ledo žvakės. Nuo šviesų net raibsta akys. Apie pilį snaigės šoka. Kyla, leidžias, kaip tik moka.   Bet klausyk, pily naujiena – Saulė švietė visą dieną. Pilies bokštai sumažėjo. Menėse vanduo varvėjo.   O jau po trijų […]

Baimė. Robertas Gustatis

Štai mama labanakt linki, Ir užgęsta žiburys… Žengia ji tylučiais žingsniais, Tyliai užveria duris… Tuoj iš kampo – ten, kur stovi Kibiras ir šepetys- Išlenda nykštukas storas, Blizgina tamsoj akis… Tarp užuolaidų, už lango, Skrenda ragana juoda, Plaikstos vėjy paslaptingai Didelė tamsi skara… O ant stogo – aš prisiekiu: Kelia puotą slibinai! Na ir kur […]

Kalėdų maldelė. Teresė Leciūtė Lorenčienė

Prieš tūkstančius metų Užgimęs Tu pavergei širdis vaikų. Tau savąją meilę, Tau savo maldelę Šiandieną, Jėzuli, skiriu.   Uždegsiu žvakelę Ant gyvojo medžio Šnibždėsiu: – Tave aš myliu. Kai Tu su manim, Dievulėli mielasis, Aš viską, o viską Galiu.    

Laukiu Kalėdų. Teresė Leciūtė Lorenčienė

Laukiu Kalėdų, Laukiu Dievulio. Bėgsiu bažnyčion – Ten rasiu jį gulint.   Mažas Vaikelis Guli ant šieno. Laukia ateinant Vaiko kiekvieno.   Aš Jam giedosiu Giesmę gražiausią, Prie prakartėlės Tyliai priklaupsiu.

***

Balto sniego kepuraitės Baltos sniego kepuraitės Apdengė žalias eglaites. Mesk, žiemuže, snaigę purią, Padabink ir man kepurę. Rogės skrieja nuo kalnelio Kalėdų seniui duokim kelią. Atveža jis pilną maišą Dovanėlių ir ragaišių Nesustok seneli šalti Sniego baltus miltus malti. Besmegenį nulipdysim, Ir kieme jį pastatysim. Padabinsime eglutę Su žaisliukais ir žvakutėm. Apie ją ratelį šoksim, […]

Snaigė. Nijolė Morkūnaitė

Pasakyki, snaige, ar toli leki, Kol ant žemės baltu patalu lieki? Pasakyk man, snaige, ką daugiau tu moki? Ar tik, vėjui pučiant, snaigių šokį šoki? Ištiesiau aš ranką, snaigė nusileido. Lengvą ją ir šaltą priglaudžiau prie veido.

Rogutės. Kazys Jakubėnas

Pasidirbau Gražutes Tvirto medžio Rogutes. Nuo kalnelio Važiavau, Už karklelio Užkliuvau. Už karklelio Užkliuvau, Iš rogučių Išvirtau.

Snaigė

Papleveno, pasisuko Ir man tiesiai ant delniuko. Snaige, ar ne per anksti, Pasidžiaugtumei pati. Spindi snaigė, baltas pūkas Štai kaip papuoštas delniukas. Aš prie lūpų jį keliu Plykst … pavirto lašeliu.

Šventė. Nora Jazbutytė

Dega Kalėdų žvakutė, Virpa liepsnelė šilta. Linksma vaikams prie eglutės- Šventė atėjo laukta. Beldžias Kalėdų Senelis, Žengia orus pro duris. Spindi mažylių akelės, Spurda iš laimės širdis. Liejasi posmai, dainelės, Sukasi kaukės ratu, Tiesiasi mažos rankelės Prie dovanų atneštų.

Senelis šaltis

Kai sniegas jau laukus nukloja Kai ūžauja lauke šiaurys Kalėdų senis atlinguoja Nes laukia jo vaikų būrys. Mažųjų niekad nepamiršta Senelio mylinti širdis, Keliauja jis per pūgą tirštą Kalėdos beldžias į duris. Sveikinimai visiems