Tekstai su žyma ‘meniškai’

Valentino dienos sveikinimai

*** Meilė brangesnė už visus turtus; Ji – deimantas, Kurio negali nusipirkti net karaliai, Ji – visas pasaulis, nors Ją galima apkabinti dviem rankom. *** Tau pavasario kvepiančios gėlės, Tai tau vyturėlių daina. Tau ir vasaros rožinės rožės, Tau melsvųjų linų garbana. *** Tu mano širdį sužavėjai, Ir meilės pančiu surišai. Tu mano jėgas nugalėjai, […]

Valentino dienos sveikinimai

*** Sako meilė ateina pavasarį, Sako žydi kartu su gėlėm… Aš tikiu, kad ateina ir žiemą, Apsnigtom, apsnigtom pakelėm. *** Tos ilgos naktys be mėnulio, Padangėj pilna debesų. Ir niekada aš netikėjau, Kad be tavęs man bus sunku. *** Meile – pakirpai man sparnus, Meile – nuspalvinai mano sapnus.. Meile – išmokiai kalbėti širdim, Meilė […]

***

Tegu praeis senieji metai Su savo rūpesčių srautu Ir tegul bus Naujieji metai Pilni džiaugsmingų valandų. Kai eglės ims su seniais šalčiais žaisti, papuoštos Naujametiniu dažu, save be veido svetimo atradę, pamirškim žemės vaisiuose nuodus. Žydės akių ir lūpų atvirumas, švelnumas rankų, ilgesys širdies, į tolimą vaikystę panašus….

***

Su Naujais – džiugesniais, Su Naujais – prasmingesniais, Su Naujais į priekį vedančiais, Su Naujais mums daug ką žadančiais. Su Naujais – tik gėrį sėjančiais, Su Naujais, Naujais artėjančiais

***

Angelo gerumo palytėti, Dekim širdyse po žiburį vilties. Te senieji išmintį pasėję, Drąsiai į Naujuosius palydės!

***

Atbėkit laimingos minutės Ir glauskitės mums prie širdies, Prie snaigės – lyg pūkas lengvutės, Prie šventosios Kalėdų rimties! Atbėkit laimingos minutės Į mūsų Naujuosius metus. Te liejasi mintys, svajonės ir viltys, Kaip tyras sidabro lietus! Atbėkit laimingos minutės ir viltys – Gyvenimu džiaugtis ir laime dalintis!

***

Krinta snaigės, sukasi verpetais, Leidžias žemėn ir ant mūs delnų. Tegul neša Tau Naujieji metai Daug linksmų, laimingų valandų.

***

Naujųjų metų naktį, kai snigs žvaigždėm, Kai senas mėnulis, susipynęs į dangaus skliautą, Džiaugsis kartu su žmonėmis. Būkit laimingi!

***

Aš tikiu, kad ant Tavo eglutės tikrai kabo tokie žaisliukai! Atsargiai, nesudaužyk jų! Juose slypi pasaka! O šita pasaka ateina tik pačiais geriausiais metais.

***

Kaip žaliai balti pyragai metai kiekvieni. Būna dienos, kai tyriausiais siekiais gyveni. Apmąstyt, kas buvo, tenka, ko – gali sulaukt. Reikia reikia, metams slenkant, ko nors pageidaut. Duok mums kelią, žvaigždę ramią, tolumas kalnų…

***

Pro tą sodą, per tą lauką, per tą platų, Per tą girią, tuo dangum žvaigždėtu Mes išeisim pasitikt Naujųjų Metų Ir galbūt nesigailėsim palydėtų…

***

Mamyte mylima, Tu – laimės pasagėlė. Mamyte, tu – daina, Tu – mano pasakėlė. Mamyte, tu šilta Saulytė dieną bliausią, Tu – pievoj atrasta Gėlytė raudoniausia. Galėčiau daug vardų Tau šiandien sumanyti. Gražesnio nerandu Už mieląjį – Mamytė

***

… už bemieges nakteles, kai supo ne lopšelis, ne mėnulio laivelis, o Tavo šiltas glėbys, — prašau Tau dangiškos palaimos ir ramybės suteikiančios laimę… … už rūpestėlių naštą prie sergančių lovelės, kai gydė ne vaistai, o Tavo geras žodis, — prašau Tau dangiškos sveikatos ir tvirtumo ilgaamžiškumo kelyje… … už atsidavimo kibirkštį, kuri buvo kaitresnė […]

***

Švelnumas delno, likusio ant mano skruosto… Sūrumas ašaros akių giliajam žydrume… Tu ateini iš ilgesio platybių krašto, apkloji liūdintį sušildančia skraiste; Ir norisi, kad jie – nebylūs žodžiai, tūnoję mano viduje, pasiekt pasaulyje jautriausią širdį; Ir, kad išgirstum – Aš myliu Tave.

***

Mamyte, mama, mama Šaukiu tave vardu, Tu nuostabioji mama Geriausia iš visų. Tu plaukus man šukuoji, Rengi mane gražiai. Aš myliu tave tokią, Kokia visad buvai. Bet aš gi jau užaugau Iš tų mažų dienų, Nereikia manęs rengti, Nereik šukuot plaukų. Vistiek aš tave myliu, Mylesiu amžinai. Juk tu mamyte mano, O mes tavo vaikai.