Tekstai su žyma ‘mokytojams’

***

Čia būtų šalta, jei ne Jūsų širdis, Čia būtų tamsu, jei ne Jūsų mintis, Čia būtų liūdna, jei ne Jūsų šypsnys, Skatinantis, giriantis, atleidžiantis.

***

Gražesnio žodžio nerandu Už paprastą lietuviškąjį „Ačiū“, Kurį išmokėt pamokų metu Tarsi burtažodį, atėjusį iš bočių. Dar padėkot norėjau už žinias, Už šilumą, už rūpestį, už meilę, Už tai, kad man padėjote save surast, Išmokėt nepalūžt, padarius klaidą.

***

Ačiū, Mokytojau, Kad padedi man į klasę kopti, Laimės žibūrėlį uždegi kely. Nors nemoku žodžiais Tau aš padėkoti Meilės kibirkštėlė Neužges širdy.

***

Nuo juodos gyvenimo lentos Nenutrink, Mokytojau, dar kreidos Be Tavęs jau niekas nekartos Apie reikšmę gal vienintelės klaidos. Iš baltųjų puslapių išplėšk Savo pastabas seniai jau pamirštas Ir kai rytmetis saulėtas brėkš, Tu atleisk mums nuoskaudas kelias. Sustabdyk gatvėje nors vieną kartą. Ir kaip mokiniu išdykusius sudrausk – Apkabinsime Tave, o Tu mus bark, Kad […]

***

Ant stalo atvesta knyga Brandina mokslo mintį… Kasdien taisai mažas klaidas,- Toks atminty mums liksi. Pavargusi palinks galva, Kada visi jau miega. O Tu taisai, taisai klaidas – Tai mūsų gėrio pėdos. Mes kasdienybėje kalti, Dažnai užgaunam žodžiais… Nustebins puolštė tarpdury… Iš rankų kris tau rožės. Dėkojam, Mokytojui, tau Už Tavo didžią širdį. Nieks neišmokys […]

***

Sveikinu Jus mieloji mokytoja su Mokytojų diena! Linkiu ir toliau turėti jėgų mus mokyti ir perduoti savo žinias taip kaip darėte visada. Nes juk nuo Jūsų priklauso mūsų ateitis, Jūs padedate statytis gyvenimo pamatus. Ačiū!

***

Kur tu, brangus vaikystės mano slenkstis, Medinis suolas, paprastas, grubus – O leisk tau, Mokytojau, nusilenkti Už tai, kad šiandien aš esu žmogus.

***

Mokytoja, aš ir vėl ateisiu Visus žiedus iš sodo suskynus… Kaip ateina diena iš padangių surinkus žvaigždes. Tu many gyvensi, žiburėliu pavirtusi tyru, Ir gyvensi ilgai, kol keliausu šioj žemėje aš.

***

Vėsiom žvaigždėm jau naktys lyja. Jų prikrenta į širdį, į knygas, atminimus. Ir išvilioja po rudens dangum klajoti mus… Su Mokytojų diena!

***

Tavo gyvenimo prasmė – ruduo. Lyg lapai krintantys šiurena Sąsiuviniai tarp tavųjų pirštų. Lyg paukščiai išskrendantys pakelia Sparnus tavieji mokiniai į kelią. Kaskart artojo kantrumu žarstai žinias Kaip žiemkenčius į jaunas širdis Ir vis bandai su atkaklumo raktais Kuklias mintis į laisvę nuskraidinti. Taip ir klampoja metai po gyvenimo Takus, paženklintus laukimo. Laukimo derliaus, to, […]

***

Sveikinu Jus mieloji mokytoja su Mokytojų diena! Linkiu ir toliau turėti jėgų mus mokyti ir perduoti Savo žinias taip kaip darėte visada. Nes juk nuo Jūsų priklauso mūsų ateitis, Jūs padedate statytis gyvenimo pamatus. Ačiū!

***

Jūsų širdis – kuo daugiau išdalina kitiems, Tuo labiau praturtėja pati. Skleidžia šilumą savo visiems, Neša žiburį šviesų kely. Kviečia augti dvasia ir protu, Moko būti pačiu savimi, Ji vis žadina laisvę žmonių, Ji vis ten, kur vaikystė žavi. Jai vis lemta sutikti mažus, Prisirišti prie jų ir pamilt, Užauginti jaunystės sparnus Ir paspaudus rankas […]

***

Gyvenimas – nepakartojamas ir toks neilgas, Jis neša mus kaip trykštanti srovė, Ir štai plaukai tarsi šerkšnu sužvilga… Skausmingai ieškai jo tikros prasmės. Kaip greitai bėga dienos tos ratuotos – Pripildytos darbų, svajonių ir rimties. Kasdien tarsi atakon Tu eini kovoti Už šviesą, gėrį, Žmogų ateities. Tebūna visos Jūsų dienos gražios Ir skaisčios lyg pavasario […]

***

Be pastangų ir siekių Kiek toli nuplauksime gyvenimo upe? Pakrantės minioje taip paprasta pranykti. Tad raginkim kantrybę Ir pasiryžimą vaiko širdyje, Kad per žinių bangas į žydinčių dienų pilnatvę Jis galėtų nusiirti…

***

Tegul Jūsų išmintis, kūryba, savitarpio supratimas, pasiaukojimas, kantrybė puošia Jūsų sielas ir uždega jose norą dalintis savo dvasiniais lobiais su mokiniais.