Tekstai temoje ‘Velykiniai sveikinimai’

***

Girtutis zuikutis ridena baronką. Velykų bobutė atbėga su bonka. Šiandien aplankys jie kiemą kiekvieną, Kad primintų , jog šiandien gertum ne pieną. 

***

Kad velykų pyragais kvepėtų namai, kad linksmybės ir juokas klegėtu ilgai, kad bičiuliai ir šypsenos būtų šalia, kad širdį sušildytų švenčių šviesa. Su Šv. Velykom! 

***

Mušk kiaušinį, mušk kaimyną, tik nemuški jam į klyną, jo kiaušiniai ne margi, rimtam darbui jie skirti. 

***

Saulės zuikučių ir gražių margučių, pavasarinio vėjo ir lietaus niekadėjo, ryto rasos ir pavasarinės aušros… Su Šv. Velykom! 

***

Gaivi, lyg pavasario vėjas, Alsuojanti meilės dvasia, Šviesiausioji šventė artėja Pasveikinkim ją mintyse, Sudėkim į maldą karščiausią Plakimą kiekvieno širdies, Su Jėzum kartu prisikelkim, Ir sielas palaima užlies…  

***

Pasveikinkim bundančią žemę malda – Artėja lauktoji šviesi valanda: Lyg krištolas tyras varpų skambesys Tuoj džiugią naujieną visiems pasakys… Pasveikinkit bundančią žemę malda Ir būkit laimingi kasdien, visada !  

***

Laukais, nusėtais pienėm geltonom, Velykos atlėkė pavasario taku, Atnešdamos visoms žmonių kartoms Prisikėlimmo dovaną, apjuostą saulės spindulių. Te tavo dienos būna pakylėtos Atbundančios jausmų šviesos. Toks paprastas ir šventas rytas, Jo rasose Velykos prausia saulės zuikučius. Pažvelk naujai į grožį, jau neregėtai neregėtą, Tegu jisai prikels naujam gyvenimui Užgesusius jausmus.

***

Nusijuokė Velykų saulė Ir nešdama linksmybę beldžias į namus. Būkit pasveikinti, brangieji, Lai teka džiaugsmas pro širdies vartus. 

***

Žiedais išmargintą margutį Velykų paštas atridens. Linguos pamiškėj žibutės, Pavasaris širdim srovens. 

***

Pirmieji berželiai žaliuoja, Saulutė gera, lyg mama, Margiausiais margučiais marguoja Pavasario šventė linksma. Skubėkit, vaikai, pievos šaukia. Kas gali ramus šiandien likt ?! Skubėkit, gal pasiseks jums Velykų kiškutį sutikt ? 

***

Vis šilčiau mus sveikina saulė, Greitai ties žalią ranką beržai, Moja parskrendančios gervės, Krykštaus ir čiurlens upeliai smagiai…  

***

Tegul šventų Velykų varpo dūžiai Širdy palieka laimę amžinai. Palaiminto prisikėlimo ryto, Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais.

***

Gaivi lyg pavasario vėjas, alsuojanti meilės dvasia, Šviesiausioji šventė artėja – pasveikinkim ją mintyse. sudėkim į maldą karščiausią plakimą kiekvieno širdies, su Jėzum kartu prisikelkim, ir sielas palaima užlies…

***

Saulės zuikučių ir gražių margučių, pavasarinio vėjo ir lietaus niekadėjo, ryto rasos ir pavasarinės aušros… Su Šv.Velykom

***

Gaivi, lyg pavasario vėjas, Alsuojanti meilės dvasia, Šviesiausioji šventė artėja Pasveikinkim ją mintyse, Sudėkim į maldą karščiausią Plakimą kiekvieno širdies, Su Jėzum kartu prisikelkim, Ir sielas palaima užlies…