Tekstai su žyma ‘gimtadienis’

***

Šiandieną Jūsų metai sužydėjo 80 – dešimt įvairių žiedų… Čia visko būta: saulės, vėjo, daug praradimų ir vilčių… Nuėjot prasmingą ir ilgą kelią, pavargo rankos nuo sunkių darbų … Priimkit šiandien degančią ugnelę savo anūkų ir vaikų širdžių.

***

Kad žmogus būtų laimingas reikia Tiek nedaug: Truputį saulės kai lyja, Lašo lietaus kai kaitra už lango, Didžiulės šypsenos kai liūdna, Minutės vienatvės kai triukšminga, Muzikos ir juoko kai nuobodu, Artimo glamonių kai nepaliaujamai sunku. Žmogui reikia laimės. Su gimtadieniu…

***

Ilgai svarsčiau ko reikia palinkėti, Ko trokšta kūnas, siela ir jausmai, Kad neužgožtų laikmečio pelėsiai To tikslo, kam šioj žemėj gyvenai Daug daug dar vasarų žieduotų Sveikatos, džiaugsmo, laimės didelės, Ilgiausių metų ir skambiausių posmų Tegul likimas dar nepagailės …

***

Gyvenimas – dainos poezija ir proza. Ir nei pakeist, nei numatyt gali. Priimki viską, ką nūnai jis duoda, ir būk laiminga, kiek gali.

***

Tamsoje – blyksnio šviesos, liūdesy – lašo paguodos, Išdavystėje – patikimo žodžio, nusivylime – saujelės vilties, Kasdienybės šurmuly – tylių ramybės žingsnių.

***

Ne šiandien – seniai, iš paslaptingos tylos … Tu į šeimą svečiu atėjai. Atmerkus akis dar bijojai šviesos, švelnų motinos žvilgsnį sekei. Gimimo diena – gražiausia diena, – kaip saulės šviesa nuostabi. Tik ji tau viena atvėrė duris į kelią, kuriuo tu eini…

***

Tu turi sielą – dieviškumo įrodymą. Tai, ką turi laimingiausieji, turi ir Tu! Tu turi viską, ką turi patys laimingiausieji. Tai, ką gali laimingiausieji, gali ir Tu. Stebuklai prasideda nuo pat gimimo dienos. Jie, lyg ištikimi Šviesos ir Meilės angelai, lai lydi Tave visu GYVENIMO KELIU. SU GIMTADIENIU!

***

Ilgai svarsčiau, ko reikia palinkėti, Ko trokšta kūnas, siela ir jausmai, Kad neužgožtų laikmečio pelėsiai To tikslo, kam šioj žemėj gyvenai. Daug daug dar vasarų žieduotų Sveikatos, džiaugsmo, laimės didelės Ilgiausių metų ir skambiausių posmų Tegul likimas dar nepagailės …

***

Kaip laikas neša ant delnų papieviais savo metų naštą, Kaip rūkas, plaukiantis upe, pašaukia kartą atsigręžti… Jūs paskaičiuokite žvaigždes ant mėlyno, beribio skliauto,- Jos ims, ir laimę Jums numes, šio jubiliejinio gimtadienio sulaukus.

***

O metai juk ne tam, kad juos skaičiuotų Čia buvo vasara – ir vėl klevai rudi Čia tik žiema balta skara praėjo, o pamiškėj ir vėl beržai žali. Tad nestabdykit laikrodžio rodyklių, kad nereikėtų vietoje stovėt Tegul negryš vaikystė ir jaunystė, Bet liks dienų branda ir jų prasmė. Su gimtadieniu …

***

Tepaseka tau aštuonioliktieji metai nuostabią pasaką. Ne apie sniego pūgą, ne apie nerūpestingą vėją, ne … Tepaseka apie laimę, meilę, džiaugsmą, ir tegul išsipildo pasaka realybėje…

***

Ko palinkėti tau, šios šventės proga ?  Laimės ? bet jos taip maža pasaulyje … Džiaugsmo ? Bet jo niekas nesupranta. Palinkėsiu tau jaunatviško juoko, kuris skamba kaip sidabrinis varpelis. Juokas nusineša ašaras ir įvairiausias gyvenimo nesėkmes. Tad šypsokis, nors ir ašaros riedės iš akių. Šypsokis visada, nes šypsena galinga .

***

Būk išdykęs pievų drugys, Būk upelis, tiltas, kelias Būk melsvas padangės vyturys Būk diemedis girioj žalias Būk tu saule, vėjas, dangus Būk plačiausios padangės mėlis Pagaliau būki tu žmogus, – Tik nebūki niekada šešėlis.

***

Gyvenimas – audringas šokis, Dažnai širdis skausmų pilna, Bet Tu pro ašaras šypsokis, Sakyk , gyvenimas – daina !

***

Tiktai rožių žiedų, Tiktai linksmų valandų, Tiktai saulės šviesos Ir laimės saldžios Gimtadienio proga Tau linki …