Tekstai su žyma ‘meilės sveikinimas’

***

Paimki ilgesį, kaip kūdikį ant rankų Palieski lūpas bučiniu švelniu, Juk pasitaiko, kad tampi toks menkas Kai trūksta tiktai žodžių nuoširdžių Mes sutarėm kartu nešt sunkią naštą Būt viens kitam ir broliu ir draugu, Ir iškentėti viską ir suprasti, Paguost viens kitą, kai labai sunku. Užaugs vaikai, paliks kaip paukščiai lizdą, Mūs plaukus laikas sidabru papuoš. […]

***

Gyvenimas gali tapti našta, tačiau jeigu tą naštą dalinasi bent du žmonės, tai gali būti ir laimės ženklu. Tad būkite laimingi ir džiaugsmas te neapleidžia Jūsų. Tebūna namai Jūsų jaukūs ir šviesūs, Telydi Jus meilė, ramybė, taika, Viens kito petys prie šalies visada – Mokėkite būti kartu. Jei būtų gyvenime kartais sunku – Nebokit, praeina […]

***

Kai lyja lietus – Tu skubeki pas Ją – Kai vakaras tirpsta žvaigždėtas… Ir savo širdim neramia neramia Nuveski į naktį, į lietų… Kai saulė spindės – Tu skubėki pas Jį – Lai vakaras nyksta saulėtas… Ir Tavo širdis nerami nerami Be jo nesuras žemėj vietos…

***

Bučinyje kartu pasvajokime abu. Lyg linksmieji birželiai svyruokim nuo vėjo. Jei draugaut, tai tvirčiau, jei mylėt, tai karščiau, Negu buvo pamilęs Romeo Džiuljetą…

***

Tau širdį – raudoną rubiną, Pulsuojančią meilės audringu krauju, Tau jausmą – saldžiausiąjį vyną, Kuris nesibaigs, kolei būsim kartu. Svajonę – lyg kelrodę žvaigždę – Įteiksiu šį vakarą tau dovanų, Atverk man duris užrakintas Į savo pasaulį, ten tiek daug spalvų. 

***

Žvaigždžių dulkių apsupta, lekia stirna kupina saulės šypsnio šilumos, kaip aš nešu Tau tai delnuos…

***

Parašysiu tau, ant delno, balta laišką iš širdies..tegu šalčio snaigės krenta man suteikdamos vilties.. Nupaišysiu tau ant skruosto savo ilgesį naktų..o šventa žvaigždė Kalėdų sužėrės man sidabru..