Tekstai su žyma ‘jubiliejus’

***

Su metais pajuntame gyvenimo kainą, Su metais jausmai užsigrūdina. Juk, būna, pavasarį šalnos užeina Ir būna pavasaris rudenį. Kad nuramint gyvenimui širdį, Išsaugot liepsnojančią jauną, Ir meilė, kaip saulė sušildo, Tos šalnos rudens neužgauna. Su metais ir vingiai kely išsiskiria, Širdis ir jausmai užsigrūdina. Todėl nešk savo pavasarį šviesų Kaip spalvotą gyvenimo rudenį.

***

Dar daug švelnaus anūkų linksmo juoko. Daug daug sveikatos,laimės,ištvermės. Tau linkim ir ateiname švelnumo pasimokyt. Ir žiedus dovanojam iš širdies… Su jubiliejumi.

***

Greitai bėga ir žiemos, ir vasaros Ir pavasariniai vėjai šilti, O gyvenimas primena pasaką – Pasiklystume žemės glėby, O gyvenimas ima lyg duoklę Mūsų juoką, svajones džiaugsmus. Ir kaip skolą nemokamai dosniai Suskaičiuoja, dabina metus.

***

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas, ir nueitų kelių graži rimtis. Tai, kas praėjo, kas jau buvo – kaip praeitis, dovana arba lemtis. O laikas eis … Vėl neš dienų margumą, vėl sielą ir ugnim, ir vandeniu bandys Na ir tegul. Kas stiprūs – eina tiesiai. O būsimieji metai tegul būna tų, jau praėjusių, brandus […]

***

Vėl žvalgomės aukštyn, į savo žvaigždę Vėl neriame gilyn į darbo sūkurį apsvaigę Vėl bandome pakilt nuo juodo būtinybės stalo Ir tarsi gimstame iš naujo : Svajonei Pareigai Kūrybai Meilei.

***

Būkit šviesa, į kurią žmonės eitų Būkit šaltiniu, kuris širdis gaivintų… Būkit tiesa, pagal kurią kiti save pasitikrint galėtų. Būkit meile, kurios visi geistų Būkit žmonės, prie kurių visi prisiglausti norėtų.

***

Kaip laikas neša ant delnų papieviais savo metų naštą, Kaip rūkas, plaukiantis upe, pašaukia kartą atsigręžti… Jūs paskaičiuokite žvaigždes ant mėlyno, beribio skliauto,- Jos ims, ir laimę Jums numes, šio jubiliejinio gimtadienio sulaukus.

***

Branda ir išmintis Tau šviesų kelią kloja, už nemigo naktis vaikai karštai dėkoja. 70 metų jaunystei – neriba. Ir aidi senos dainos nauja, skambia gaida. Tegul auksinio jubiliejaus rytą lyg saulė naujos viltys sužydės, o mūsų žodžiai dar neišsakyti lai Tavo sielą šiluma užlies.

***

Žmogaus gyvenimas matuojamas ne metais, o nuveiktais darbais. Jų padarei daug ir gerų. Ir tiek kiek širdies šilumos atidavei kitiems, tiek jos vėliau ir sugrįžta. Glausk prie savęs tuos, kuriuos myli ir gerbi, tada ir pačiam netrūks artimųjų meilės, draugų, bendradarbių pagarbos, o skubantys metai te atneša, džiaugsmą, gerumą, ramybę, namų šilumą ir viltį. Sveikatos […]

***

Ateina jubiliejai, nors nelaukiam, Juos atneša greiti laiko žirgai O dienos bėga, vis į tolį šaukia Ir nesustoja, nors labai prašai.

***

Kaip laikas neša ant delnų Papieviais savo metų naštą, Kaip rūkas, plaukiantis upe, Pašaukia kartą atsigręžti. Jūs paskaičiuokite savas žvaigždes Ant mėlyno, beribio skliauto Galbūt jos laimę Jums numes 50 – ojo gimtadienio sulaukus.

***

Jubiliejaus proga norime palinkėti tiesių kelių, tikrų draugų, jei ašarų – tik džiaugsmo, jei rūpesčių – tik malonių. Akių šviesos -tam, kad pamatyti kasdienius stebuklus, sveikatos – kad mus visus priglaust ir šypsenos – sušildančios, ramios. Ilgų, sveikatos metų Jums …

***

Gyvenimas nepakartojamas ir toks neilgas. Jis neša mus kaip trykštanti srovė, Kada plaukai pirmi šerkšnu sužvilga, Skausmingai ieškai jo tikros prasmės … Tebūna visos jūsų dienos gražios Lyg gaivinanti versmė, Nors valandų saulėtų ir bus nemaža Dalint save kitiems – gyvenimo prasmė !

***

Mes linkime Jums šimtą metų Gyventi meilėj artimų. Matyti dangų giedrą, platų Kasdien virš savųjų namų. Gyvenimas – tik vieną kartą Ir 50 – jo branda, Dėl tos brandos gyventi verta !

***

Skubėjo vasaros ir žiemos Prabėgo laikas neramus Šį kart gegužė suskaičiavo Septyniasdešimt penkerius metus Nenusimink, kad laikas skrenda, Tarytum paukščiai į šiltus kraštus, Jums jubiliejų gražų dovanoja, O metai verčia vis naujus lapus.