Tekstai su žyma ‘naujųjų metu proga’

Naujametinė naktis. Dalia Žibaitienė

Atsisukusi šlapdriba drebia į veidą iš pačios nevilties ir toliausių kraštų. Lyg istorijos laiptais pamažu nusileido Naujametė Naktis – (tylią raudą girdžiu). Gal istorijos laiptais mergaitė nubėgo? (Neieškokim sinonimų – žodžiai tušti). Tau paliko tik tylų barbenimą sniego ir raudonas šviesas pakelės pakrašty… Tarsi neregio rankos – į vidurnakčio tamsą – atpažįsta dar buvusius tavo […]

***

Tamsią naktį žvaigždelės tik budi, Jos pakvies mus snieguotais takais Per eglutės šakutę šią žalią Visiems džiaugsmo ir laimės linkės. Linksmų švenčių!

***

Nebėr senųjų metų, Neber senos datos, Tegul Tau šie Naujieji Vien laimę dovanos. Negrižta niekados praėję metai Atgal nėra nei kelio, nei takų, Tegul nusineša jie liūdesį ir skausmą O atneša daug nuostabių dienų.

***

Lyg tyčia su 12-uoju laikrodžio dūžiu išvysi savas svajones, viltis, džiaugsmus ir laimę, patirtus 20xx-aisiais. Nieko nėra amžino, jie nebesugrįš, bet neliūdėk, juk ateina Naujieji, kurie tau žada dar daugiau džiaugsmo, dar daugiau šypsenos ir laimės. Lik toks pat mielas žmogeliukas, koks iki šiol buvai! Su Naujaisiais metais!!

***

Aš tiku, kad ant Tavo eglutės tikrai kabo tokie žaisliukai! Atsargiai, nesudaužyk jų! Juk juose slypi pasaka! O šita pasaka ateina tik pačiais geriausiais metais.

***

Lai Naujieji Metai šuoliais atneša arklio sveikatą ir darbingumą, pegaso kūribingumą, žirgo ištvermingumą, o nesėkmės te būna mažos kaip poniai.

***

Bėgo laikas tartum vėjas. Lyg ta upė su ledais… Taip ir metai nuskubėjo, Leisk pasveikint su Naujais.  

***

Sutems… Tik žvaigždės puoš dangaus žydrynę Spindės vien snaigės – deimantų šviesa O gal šią tylią ir žvaigždėtą naktį Sustos prie tavo vartų laimės karieta.