Tekstai su žyma ‘Šv. Valentino’

Valentino dienos sveikinimai

*** Meilė brangesnė už visus turtus; Ji – deimantas, Kurio negali nusipirkti net karaliai, Ji – visas pasaulis, nors Ją galima apkabinti dviem rankom. *** Tau pavasario kvepiančios gėlės, Tai tau vyturėlių daina. Tau ir vasaros rožinės rožės, Tau melsvųjų linų garbana. *** Tu mano širdį sužavėjai, Ir meilės pančiu surišai. Tu mano jėgas nugalėjai, […]

Valentino dienos sveikinimai

*** Sako meilė ateina pavasarį, Sako žydi kartu su gėlėm… Aš tikiu, kad ateina ir žiemą, Apsnigtom, apsnigtom pakelėm. *** Tos ilgos naktys be mėnulio, Padangėj pilna debesų. Ir niekada aš netikėjau, Kad be tavęs man bus sunku. *** Meile – pakirpai man sparnus, Meile – nuspalvinai mano sapnus.. Meile – išmokiai kalbėti širdim, Meilė […]

***

Tartum dievai – laimingi tie jauni… Jie šiandien visą širdį Valentinui, Visas gėles – lyg būtų amžini – Padovanos už meilę ir už vyną.

***

Mėlynake mano jūros banga, Tavo meilėj aš jaučiuos krantu. Savo jausmą tarsi perslą brangų Tau ant delno vis nešu, nešu… Mėlynake mano laimės žvaigžde, Mano sapno nerimą sūpuok. Valnetino dieną, mano meile, Tau už laimę noriu padėkot.

***

Tave apglėbęs tarsi jūros bangą Saulėtu pajūriu nuvesiu, Kur kopose smėlėtos smilgos auga, Žvaigždėtą vakarą atrasiu. Meilės dieną Tau meilės dainą dovanoju. Tegu Tau laimė tarsi jūra oš. Kad Tu esi tokia, kad Tu gimei, dėkoju. Dėkoju Tau už meilę aš.

***

Būk gražiausia Moteris — Mylimiausias Tau akis išbučiuos mana širdis. Būk ponia tarpe kitų — Aš praeidamas tarp jų greit Tave apkabinu. Karaliene būki man, Man vienam, o ne kažkam — prieš mane vis vien kaltam. Valentino dienoje Aš pavydžiu vėl Tavęs — tik abu mes galim švęst. Vien tik mano Tu esi — Mano […]

***

Įsimylėti tai lyg nuvalyti dulkes nuo pilkos kasdienybės, viskas nušvinta ryškesnėm spalvom. Švento Valentino dienos proga linkiu, kad tos dulkės nespėtu nusėsti..

***

Leisk tau rankas šias išbučiuoti. Leisk, gražuole, tave karštai į lūpas pabučiuoti. Leisk, saulute mano, prieš visą Žemę ištart tau Tą paslaptingą, kerintį – myliu. Su Valentino diena.

***

Tu mano gyvenimo saulė, Tu mano gyvenimo žvaigždėtas dangus, Niekas mūsų išskirti negali, Nes Tu man brangiausias žmogus… Paprašysiu aš drugelio, kad nuskristų pas tave. Prisiglaustų prie veidelio, pabučiuotų už mane! Ar žinai, kodėl saulės zuikučiai tokie linksmi? Todėl, kad šiame pasaulyje Tu esi! Ar žinai, kodėl menulis žiūri žemės kryptim? Į Tave! Jis juk […]

***

Myliu tave labai, labai. Te išsipildo mūs sapnai. Sapnai visi, visi, visi, ten kur mes lakstome basi. Su Valentino diena.

***

Tu neliūdėk, nes aš šalia. O kai manęs nėra, yra žvaigždė kuri tau spindi! Todėl šypsokis, nes niekada nebūni vienas! Su Valentino diena.

***

Kažkas tave apkabina, bet tai ne aš – tai rytas… Kažkas tave šildo, bet tai ne aš – tai saulė… Kažkas tavęs ilgisi ir myli, bet tai ne rytas ir ne saulė – tai aš.. Su Valentino diena.

***

Rožės raudonos, Cukrus saldus, Vien tik dėl meilės Sukurtas žmogus. Su Valentino diena.

***

Liepki atsitraukti – Aš tai padarysiu. Liepki nemyleti – To neleis širdis. Liepki, kad pamirščiau – To nepadarysiu. Atminty Tu būsi tol, Kol plaks mana širdis. Su meilės diena.

***

Be tavo meilės – aš lyg aklas, šviesos išvysti negaliu. Be tavo žodžių – aš lyg kurčias, girdžiu, tačiau nesuprantu. Be tavo lūpų – aš lyg šmėkla, nežinanti, kas tai aistra. Aš be tavęs – liūdna žuvėdra, viršum bangų klajoju alkana. Išgirsk, suprask, mylėk mane, tikėk ir visad būk šalia. Su meilės diena.