Tekstai su žyma ‘jubiliejiniai’

***

Branda ir išmintis Tau šviesų kelią kloja, už nemigo naktis vaikai karštai dėkoja. 70 metų jaunystei – neriba. Ir aidi senos dainos nauja, skambia gaida. Tegul auksinio jubiliejaus rytą lyg saulė naujos viltys sužydės, o mūsų žodžiai dar neišsakyti lai Tavo sielą šiluma užlies.

***

Žmogaus gyvenimas matuojamas ne metais, o nuveiktais darbais. Jų padarei daug ir gerų. Ir tiek kiek širdies šilumos atidavei kitiems, tiek jos vėliau ir sugrįžta. Glausk prie savęs tuos, kuriuos myli ir gerbi, tada ir pačiam netrūks artimųjų meilės, draugų, bendradarbių pagarbos, o skubantys metai te atneša, džiaugsmą, gerumą, ramybę, namų šilumą ir viltį. Sveikatos […]

***

Ateina jubiliejai, nors nelaukiam, Juos atneša greiti laiko žirgai O dienos bėga, vis į tolį šaukia Ir nesustoja, nors labai prašai.

***

Kaip laikas neša ant delnų Papieviais savo metų naštą, Kaip rūkas, plaukiantis upe, Pašaukia kartą atsigręžti. Jūs paskaičiuokite savas žvaigždes Ant mėlyno, beribio skliauto Galbūt jos laimę Jums numes 50 – ojo gimtadienio sulaukus.

***

Jubiliejaus proga norime palinkėti tiesių kelių, tikrų draugų, jei ašarų – tik džiaugsmo, jei rūpesčių – tik malonių. Akių šviesos -tam, kad pamatyti kasdienius stebuklus, sveikatos – kad mus visus priglaust ir šypsenos – sušildančios, ramios. Ilgų, sveikatos metų Jums …

***

Gražus ir didelis yra gyvenimo namas. Jame labai daug durų. Ir kiekvienais metais vis atveri naujas ir naujas. Štai Tu atvėrei 50- tą savo gyvenimo kambarį. Tad ir šiandieną šypsokis, o visą gyvenimą būk laimingas…

***

Mes linkime Jums šimtą metų Gyventi meilėj artimų. Matyti dangų giedrą, platų Kasdien virš savųjų namų. Gyvenimas – tik vieną kartą Ir 50 – jo branda, Dėl tos brandos gyventi verta !

***

Paversk svajones į tvirtybės tiltą, keturiasdešimt švyti su aušra ! Neleisk likimui kryžkelėj apvilti, Bet ąžuolu šlamėki visada. Ne visos audros nuoskaudas palieka Po jų sušvinta mėlynai dangus… Tegu tikrove virsta tavo siekiai, Lai negandų tavam kely nebus.

***

Nepajuntame, kaip bėga metai, palikdami kažką įsimintino, nepakartojamai gražaus. Tau šiandien 18-lika. Linkiu, kad 18-tieji į tavo taurę įpiltų laimę, džiaugsmą, meilę. Tegul išsipildo visos trokštamos svajonės. Te visur ir visada tave lydi juokas, kuris įveikia ašaras.

***

Tu girdi? Tai verkia pamirštos mašinėlės. Vaikystė prabėgo seniai, nesugrįžtamai.. Tau 18-lika. Tik pagalvok, 18-liktas ruduo praverė duris.. Būk švelnus ir laimingas, nuoširdus ir geras. Te linksmumo nestinga niekada, niekada.

***

Aš taip tikiu, Kad snaigės žiema krinta Kad po žiemos pavasaris ateis Aš taip tikiu Kad busi tu laiminga Tuomet ir liudesys kažkur išeis Aš taip tikiu Kad šie atneš laime Juk tau nebe 9 – neri Juk tau jau 18 – lika.

***

Ateina jubiliejai, nors nelaukiam, Juos atneša greiti laiko žirgai, O dienos bėga, vis į tolį šaukia Ir nesustoja, nors labai prašai.

***

Rieda saulytė takučiu su torčiuku ant pečių, Štai metukų jau ir du, Su saulyte eis kartu, Tad užpūskit žvakutes, Jos išpyldys svajones…

***

Aš tau duosiu rudenį,- Neimk, sakyk man vasara dar nepabodo, Duosiu tau vėjo gūsį,- Jo neimki, juk tau ir žolės šlamesio užtenka, Duosiu tau ((18))-tus metus,- Nesakyk, kad nereikia, tai ne ruduo – negrįš. Tai ne vėjo gūsis,- Neūžaus po langai baltos žiemos vakarais, Ir deja tai ne žolės šlamesys, Nuaidės ir daugiau nebegrįš.

***

Ne šiandien – seniai, Iš paslaptingos tylos Tu į šeimą svečiu atėjai. Atmerkus akis dar bijojai šviesos, Švelnų motinos žvilgsnį sekei. Gimimo diena – gražiausia diena, Kaip saulės šviesa nuostabi. Ji tik viena atvere duris į kelią, kuriuo tu eini! Sėkmės peržengiant 18-ojo gimtadienio slenkstį.