Tekstai temoje ‘Rugsėjo 1-osios sveikinimai’

***

Mokytoja, aš ir vėl ateisiu Visus žiedus iš sodo nuskynusi … Kaip ateina diena, iš padangių surinkus žvaigždes. Tu many gyvensi, žiburėliu pavirtusi šviesiu, Ir gyvensi ilgai, kol gyvensiu šioj žemėje aš.

***

Jeigu nori dešimt gauti – reikia mokslo paragauti, Su berniukais nelakstyti, o knygelę paskaityti.

***

Ar girdi – ir vėl skambutis aidi. Vadovėliuose nubudo raidės. Į klases plačiai duris atvėręs Grįžta vasaros takais rugsėjis. Ir po paslaptingą mokslo šalį Leidžiasi keliaut visi, kas gali. Su Rugsėjo 1-ąja!  

***

Gelsvus lapus rudens vėjas neša, Laukus gaivina rudenio tyla. Ir vėl tave, atėjusį į klasę, Kasryt pasveikins tavo mokykla. Ji džiaugsis, tavo džiaugsmą pastebėjus, Nuliūs, pajutus nerimą širdies, Priglaus tave, lyg motina priėjus, Ir bausdama lyg motina liūdės. Su Rugsejo 1-ąja!  

***

Ruduo su kraitele Per lauką į svečius. Kaštonais išsipuošęs Kvies klasėn vaikučius.   Voriukai tinklą aus Ir siūs rugsėjui paltą, Kad klasėje vaikučiams Nebūtų niekad šalta. Vaikų balsai…Ir gėlės Mokykloje ant stalo. Dilindi! Vėl dilindi!- Aidės širdy be galo…   Z.Sadauskaitė    

***

Tarp brangių savo klasės draugų, Tarp pažįstamų sienų, veidų paskutinė rugsėjo pirma, Jau tokia 12 -oko dalia. Neliūdėk, viskas eina pirmyn, Dienos neš skausmą, džiaugsmą tolyn. Tik tikėk savimi ir tegu Tau likimas bus ypač dosnus.

***

Ar supranti, kad čežantys rugsėjo lapai Jau paskutiniams metams pašaukė tave, O virpanti ranka pirmoko tavo rankoj- Tai pasimatymas su savo vaikyste. Ar supranti, kad jau atėjo laikas Subręst ir apsispręst dėl ateities. Tu – šios mokyklos abiturientas, Kiek daug suspėt per šiuos metus reikės.

***

Kas nedrąsus šį rytelį pabudo, Kas nešė virpančią puokštę delne? Kas prie mamytes rankelių prigludo, Kai teko likti vienam klasėje? Kam skirta viską pradėt pirmą kartą: Mokytis, piešti, skaičiuoti, rašyt? Kam lemta augt ir pakeist seną kartą. Tau, pirmokėli, sėkmės tau, mažyt. Tegul visos žemės raidės taps geriausios tavo draugės, Mokykis gerai, vaikeli, ženk į […]

***

Rodos, nieko neįvyko, O įvyko šitiek daug, Tu nuo šio saulėto ryto Jau pirmokas, bręsk ir auk. Knygos, skaičiai ir raidelės Tavęs laukia ant suolų. Mokslo duonos paragavęs Tapki dideliu žmogum.

***

Šiandien pirmąkart žaisliukams Teko likti namuose, Parkeris, sąsiuviniukai Vietoj jų kuprinėje. Tu nuo šiandien pirmokėlis, Tau daug daug sėkmės linkiu, Lai spalvotas vadovėlis Taps geru tavo draugu.

***

Jau beržai ir kaštonai liepsnoja, Neša vasarą gervės ant sparnų vis tolyn ir tolyn, Paklausykite! Kažkas skambina, šaukia,- Tai rugsėjo pirmoji, Ji, visus pasikvietusi, veda Stebuklingon vaikystės šalin. Kiek akių, kiek širdžių Jūsų kelią lydėjo… Kiek akių, kiek širdžių Jums gyventi padėjo… O rytoj nuskambės vėl Eilinis rugsėjo varpelis Ir kelintą jau kartą pakvies Į […]

***

Gelsvus lapus rudenis vėjas neša, Laukus gaivina rudenio tyla. Ir vėl tave, atėjusį į klasę, Kasryt pasveikins tavo mokykla. Ji džiaugsis, tavo džiaugsmą pastebėjus, Nuliūs, pajutus nerimą širdies, Priglaus tave, lyg motina priėjus, Ir bausdama lyg motina liūdės.

***

Padovanosiu tau geltoną klevo lapą- Ruduo išskynė vasaros gėles. Tegul jie apie rugsėjo prasmę šneka Ir mena saulės sklidinas dienas. O juk gražu, kai supas klevo lapas, Kai lenkiasi ištroškę prie žinių versmės, Kai rudenio naktį vis šviečia tavo langas Tartum ugnelė mylinčios širdies. Atnešiu gražią dėkingumo puokštę Už meilę, už raudonai pabrauktas klaidas, Už […]

***

Jūs, tylūs ir nedrąsūs Atėjote, tėvelių lydimi. Ar čia seniai raides pirmąsias rašėt, O žodžiai buvo sunkūs ir kreivi… Ar čia seniai Jums niekas nerūpėjo, Tik krėst išdaigas, sprukt iš pamokų… Koridoriais švaistytis tarsi vėjas, Palydint viską vaikišku juoku… O dabar susirinkote čia Tokie tylūs, kažko susimąstę, Prieš akis-skaičius 100 dienų,(kažkokia nežinia) O tada- kur […]

***

Čia būtų šalta, jei ne Jūsų širdis, Čia būtų tamsu, jei ne Jūsų mintis, Čia būtų liūdna, jei ne Jūsų šypsnys, Skatinantis, giriantis, atleidžiantis.