Tekstai su žyma ‘Velykos’

***

Vis šilčiau mus sveikina saulė, Greitai ties žalią ranką beržai, Moja parskrendančios gervės, Krykštaus ir čiurlens upeliai smagiai…  

***

Gaivi lyg pavasario vėjas, alsuojanti meilės dvasia, Šviesiausioji šventė artėja – pasveikinkim ją mintyse. sudėkim į maldą karščiausią plakimą kiekvieno širdies, su Jėzum kartu prisikelkim, ir sielas palaima užlies…

***

Šliaužia gyvatė per mišką, prišliaužia upelį, ir galvoja kaip persikelt į kitą pusę, pamato plaukiančią medūzą, ir sušaukia: – Medūza, medūza perkelk į kitą upelio pusę. Medūza sako: – Sėsk ant nugaros ir perkelsiu. Priplaukė upelio vidurį medūza ir galvoja nert ar nenert, tuo pačiu gyvatė galvoja – gelt ar negelt. Tad išgeriam už draugystę, […]

***

Per Šv. Velykas suskamba Prisikėlimo varpai ir gamta pabunda, tad neliūdėkime per Velykas – linksminkimės.

***

Pažadinus, kas buvo užmigdyta, Velykų saulė patekėjo rytą, Prikėlė žolę, medį, plukės žiedą Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.

***

Nerimuosiu aš eilučių, Nes nemoku to daryt. Tau linkiu skaniu margučių, Ta galiu aš pasakyt! Su. Šv Velykom!

***

Kad Velykų pyragais kvepėtų namai, kad linksmybės ir juokas klegėtu ilgai, kad bičiuliai ir šypsenos būtų šalia, kad širdį sušildytų švenčių šviesa. Su Šv. Velykom!

***

Vėl dangaus skliautai šviesėja, Linksmas paukščių čiulbesys. Te skambus Velykų Aleliuja, Uždega naujas, šviesias viltis.

***

Kadagys žaliuoja, Šviečia saulė skaisčiai, Lyg auksinės gėlės Spindi velykaičiai!

***

Šią skaisčią pavasario dieną dovanoju Velykų margutį, dar pridedu kvapą purienų ir neblėstančios meilės truputį.

***

Girtutis zuikutis ridena baranką. Velykų bobutė atbėga su bonka. Šiandien aplankys jie kiemą kiekvieną, Kad primintų, jog šiandien gertum ne pieną. Su Šv. Velykom!

***

Pavasaris žiedais išpynė Velykų šviesų taką. Ankstyvą rytmetį per jį Prisikėlimo saulė teka. Su Šv. Velykom!

***

Miega zuikis su zuikiene, Bet sapnuoja jis lokienę, Muistos zuikis, sukinėjas, Jaučia kiaušiai ridinėjas. Čiupt už klyno, O brolyti, abu kiaušai nudažyti! Su Šv. Velykom!

***

Pavasarinis vėjas mums atnešė nuostabią šventę – Velykas. Tad lai ši šventė dovanoja tau gražiausius gėlių žiedlapius, šilčiausią saulės šilumą ir krištolinį lietų.

***

Kas čia daros? Kas čia daros? Visi šaukia – kiaušų balius. Rieda kiaušius su kiaušiukais Ir juos vejasi viščiukas. Su šventėm!