Tekstai su žyma ‘naujametinis pasveikinimas’

***

Tik tie metai gražiausi mūsų gyvenime, Kurie kupini ieškojimų ir atradimų džiaugsmo, Nuskaidrinti bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo, Turtingi prasmingais darbais ir reikšmingais pasiekimais. Telydi Jus geriausia sveikata, asmeninė laimė ir finansinė sėkmė. Ačiū Jums, kad esate su mumis.

***

Lai Šv. Kalėdos, Naujieji ant savo delnų Neša šilumą, džiaugsmą, kantrybę. Tegul slenkstį ir Jūsų namų Tyliai peržengia meilė, ramybė.

***

Užtenka žodžių – te jausmai Taures pripildo, Kaip krištolas, kaip snaigė Savo tyrumu. Te Jūs troškimai, svajos, Siekiai išsipildo! Te židinys sušildo, kai sunku.

***

Kad žmonelė nerūgotų Pranas skolą atiduotų Kad išloštum milijoną kad išstiptų tarakonai, kad makaulė neskaudėtų, kad degtinė nesmirdėtų, kad pečiukas neatvėstų ir kumelė nepadvėstų…

***

Tamsią naktį žvaigždelės tik budi, Jos pakvies mus snieguotais takais Per eglutės šakutę šią žalią Visiems džiaugsmo ir laimės linkės. Linksmų švenčių!