Mintys metams bėgant į pabaigą

Metams skubant į pabaigą, kiekvienas daugiau ar mažiau sąmoningai įvertina dar vienus prabėgusius gyvenimo metus. Jeigu praėję metai buvo geri – gaila, kad jie baigiasi. Ir su šiokiu tokiu nerimu laukiama ateinančių. Net ir labai stengiantis „užsitikrinti ateitį“, ji yra didelė nežinia. Visi žino istorijų iš savo ar pažįstamų gyvenimo, kaip įvykiai pakrypsta netikėta linkme ir sugriauna puoselėtus planus.

Liūdesys dėl praėjusio laiko ir nerimas dėl ateities dažniausiai nėra stiprūs, nepakeliami. Bet jie egzistuoja. Papuošta eglutė, tradiciniai patiekalai, šeimos susirinkimas prie stalo – tai gražūs ir prasmingi dalykai, padedantys išgyventi šiuos jausmus. Mes žinome: kad ir kas nutiktų, metų pabaigoje sugrįšime ten pat – prie Kalėdų stalo. Čia laukia mylintys ir mylimi žmonės, kurie supranta ir palaiko, suteikia stabilumo, saugumo ir drąsos eiti pirmyn. Pasiruošimo šventei rūpesčiai ir nuovargis greitai pasimiršta matant kitiems suteiktą džiaugsmą.

Aš mažas kaip žirnelis

Aš mažas kaip žirnelis
Bet didelis užaugsiu!
O kai ateis senelis,
Ir dovanos sulauksiu-

Kad padedu mamytei,
Gražiai klausau tėvelio…
Nors mažą dovanytę
Gal gausiu iš senelio…

Kaip aš tebus ji.Bus gerai!
Juk aš nedidėlis tikrai…

Mes piešiam žiemą

Apsnigta žemelė,
Šaltas vėjas pučia.-
Vaikščioja vaikučiai
Su šiltais skrebučiais.

Jie žiemos nebijo-
Į svečius ją kviečia:
– Eikš, balta žiemuže,
Mes tave nupiešim.-

Ir per visą dieną
Nėjo jie į kiemą-
Rūpestingai piešė
Šaltą baltą žiemą.
Justinas Marcinkevičius

Eilėraštukas apie šaltį

Vėjas pusto purų sniegą,-
Po ledu upelis miega.
šaltis kraipo ūsą baltą :
-Upeliuk, ar tau nešalta?
Pakentėk dar valandėlę,-
Siuva pūgos antklodėlę.
Išpurena, iškedena,
Sidabru išsiuvinėja.
Antklodėlę minkštą, baltą,-
Kad nebūtų tau taip šalta.

Eilėraštukas vaikams. Dėdė sausis.

Brenda sausis su veltiniais
Balto vėjo vėpūtiniais,
Ir nustebęs žiūri sausis:
Iš pusnyno – kyšo ausys…

– Kelkis, kiški skeltanosi,
Tu pusnyne suragosi!

– Nesušalsiu, dėde sausi!
Pusnys – patalai šilčiausi!
Įsikasęs po sniegu,
Kaip karalius aš miegu.

***

Pasipuošusi, mažutė,
Balto sniego paltuku
Brenda per pusnis eglutė
Be kelių, be takų.
– Kur, eglute, tu eini?
Gal mieste kur gyveni?
– Per pusnynus aš einu
Paklausyt žiemos dainų.

Aš buvau pipiras. Justinas Marcinkevičius

Aš buvau pipiras, o dabar jau vyras.

Lovoj ankšta. Kai guliu,

Išsitiesti negaliu.

 

Aš buvau pipiras, o dabar jau vyras.

Tėtės batais apsiaunu –

Per ankšti. Nepaeinu.

Justinas Marcinkevičius

Eilėraštis vaikams. Sapnas

Sapnavau, sapnavau, kad Mėnulyje buvau.

– Ką gi tu matei Mėnuly?

– Ten saldainių krūvos guli,

Stovi kalnas šokolado, o ledų, o ledų –

Vos gali paeit – slidu!

Puoliau valgyt ir laižyti, net širdis apsalo…

Bet pažadino mamytė:

Pusryčiai ant stalo…

Justinas Marcinkevičius

Eilėraštis. Stebuklai

Kartą vidury dienos

Mėnuo pasirodė.

Bitė jojo ant meškos,

Krosnis virė puode.

 

Šaukštai duoną ėmė riekt,

Peiliai putrą srėbė,

Upės vynu ėmė bėgt,

Sūriu ugnį žiebė.

 

Knygos nešė vaikučius,

Suolas raidę rašė,

Varlės skraidė po medžius,

Plunksnos Barbę pešė.

 

Iš knygos „Kalėdų žvaigždė“,

Kaunas, 1938

 

Eilėraštis vaikams. Apie zuikį ir zuikienę

Kartą Zuikis ir Zuikienė

Krūmuos kepė kiaušinienę.

 

Skrido pempė viršum krūmo

Ir pamatė – virsta dūmai!

 

Žvilgt į savo pilką lizdą:

Ten – tiktai lukšteliai blizga.

 

Kad įdūko kuodotoji!

Visos plunksnos piestu stojo.

 

Visas laukas buvo pilnas

Pempių klyksmo, Zuikių vilnos.

 

Nuo to sykio, nuo to karto

Kopūstienę Zuikiai kerta.

 

Kai kas mini kiaušinienę,

Rausta Zuikis ir Zuikienė…

Petras Panavas

***

Kūnas auga, tapdamas vis aukštesnis, siela auga, kildama vis aukštyn.

C.Bobin

***

Maži žmonės yra nuskriausti, nes paskutiniai sužino, kad pradėjo lyti.

Peter Ustinov

***

Aš gerai jaučiuosi savo kailyje, jis tiksliai atitinka mano ūgį.

 

***

Kol būsi gyvas, nespręsk apie žmogų pagal jo išvaizdą.

La Fontaine

***

Kad būtum didelis, pakanka tik išsitiesti.

Marivaux