Sveikinimai Kovo 8-osios – Moters dienos proga

Baltos šerkšno gėlės jau ištirpo —
Tau raudonų tulpių aš nešu.
Mano meilė ėmė ir pravirko —
Už visus kitus jaučiuos kaltu.

Pabučiuosiu Tavo švelnią ranką.
Prisiglausiu prie jautrios širdies.
Aš žinau, kad šito nepakanka,
Bet atleisk ir leiski vėl mylėt.

Sveikinimai Kovo 8-osios – Moters dienos proga

Vyras ir moteris – tai dvi natos, be kurių žmogaus sielos stygos nesuskamba darniu ir skambiu akordu. Visada būk skambiausia ir švelniausia akordo nata. Su kovo 8-ąja!

Sveikinimai Kovo 8-osios – Moters dienos proga

Mergina – tai kulka, kuri trenkia į galvą, pereina per širdį, muša per kišenę ir išeina kada nori..

Sveikinimai Kovo 8-osios – Moters dienos proga

Kiek daug jėgos, švelnumo ir gerumo sutelpa tavo širdy,
Kiek daug geru darbų nudirbo tavo rankos,
Kiek daug naktų skaičiavo tavo mintys ir dėjavo tik viena – tavo širdis.
Tebūna tavo vardas, tavo darbas šventas,
Tebūna tavo dienos ilgos ir džiaugsmingos,
O laikas tekartoja: nepalūžti, nepavargti…

Sveikinimai Kovo 8-osios – Moters dienos proga

Kiek daug jėgos, švelnumo ir gerumo sutelpa tavo širdy,
Kiek daug geru darbų nudirbo tavo rankos,
Kiek daug naktų skaičiavo tavo mintys ir dėjavo tik viena – tavo širdis.
Tebūna tavo vardas, tavo darbas šventas,
Tebūna tavo dienos ilgos ir džiaugsmingos,
O laikas tekartoja: nepalūžti, nepavargti…

Sveikinimai Kovo 8-osios – Moters dienos proga

Su auštančiu pavasariu,
Su vyturio daina,
Su žibučių puokšte,
Su kovo 8-ąja.

Sveikinimai Kovo 8-osios – Moters dienos proga

Linkiu tau saulės šviesos lyjant,
Lietaus, kai trošku nuo kaitros vėl bus.
Dainos, aplinkui spengiant tylai,
Tylos, kai aplink visi triukšmaus.

Linkėjimai Moters dienos proga!

Sveikinimai Kovo 8-osios – Moters dienos proga

Tu tokia visur esanti,
Kad galėtum būti erdve.
Tu tokia gyva,
Kad galėtum judėjimu būti.
Tu tokia šviesi,
Kad galėtum būt saule.
Tu tokia dosni,
Kad galėtum būti žeme.
Tu tokia stipri,
Kad galėtum būti vyru.
Tu tokia silpna,
Kad galėtum kūdikiu būti.
O Tu esi viskas drauge:
Tu esi moteris.

Su Moters diena, brangioji!

Sveikinimai Kovo 8-osios – Moters dienos proga

Vienos gėlės žydi,
Kitos dar žydės,
Kas Jūsų nemyli,
Tas įsimylės!

SU KOVO 8-ĄJA

Sveikinimai Kovo 8-osios – Moters dienos proga

Te aušta šviesus Jums pavasario rytas,
Te būna Jums kelias žiedais nusagstytas,
Te skausmas ir bėdos Jūsų nebaugina,
Te laimė ir džiaugsmas Jus atgaivina.
Tad su Kovo 8-ąja.

Sveikinimai Kovo 8-osios – Moters dienos proga

Dėkok, kad moterim gimei,
kad gražumu prilygsti rožės žiedui.
Kad Ievos seserim tapai
Ir tik tai tu gali sparnus suteikti vyrui.
Kai šitiek turtų tavyje,
Būk neapsakomai laisva!
Tai kas, kad žmonės nesakys –
Ji gera,
Svarbiausia, kad – ji laiminga!
Su pačia nuostabiausia diena, Moters diena!

Sveikinimai Kovo 8-osios – Moters dienos proga

Ne visada didelės šventės būna linksmos,
Ne visada žmogui užtenka to ką jis turi.
Todėl mes norėtume moters dienos proga
Palinkėti kad, jums būtų didelių ir mažų svajonių išsipildymas.

Sveikinimai Moters dienos proga

Mielosios moterys,
Jūs – nuostabiausias Visatos lobis,
Iš Jūsų gimsta visa, kas puosia ir taurina pasauli,
Suteikia jam dvasingumo.

Žemėje būtų daug tuštumos,
Jei nebūtų Jūsų nesamos Šviesos, Meiles, Vilties ir Tikejimo,
Kad rytojus būtų gražesnis ir saugesnis: Jūsų vaikams, artimiesiems ir Jums pačioms.

Būkite laimingos, jausdamos buvimo šioje žemėje prasmę.
Būkite mylimos ir mylinčios.
Tegul Jūsų darbus lydi sėkmė, o svajones – sparnai.

Sveikinimai Moters dienos proga

Išmintingiausia moteris niekada nesijaučia mirusi, kai tyli telefonas.Išmintingiausia moteris žino, kad vyrams patinka moterys, kurios patinka pačios sau.

Sveikinimai Moters dienos proga

Pro jūrą mylimų akių matau švelnumą,
Pro delnų prakaitą jaučiu Tave…
Jaučiuosi alkanas lietaus lašų artumo,
Nes Tu esi pavasario daina.

Nors dar tik kovo aštunta, žinau,
Mieloji, Kad greitai vyturiai bus danguje —
Gėlėtom pievom brisim mudu į rytojų…
O ši diena tegu Tau bus
Tikros išpažinties pradžių pradžia,
Nes aš, Vienintele, myliu Tave.